Medici Familie Stroiesti

Serban Elena Draguta

Medici Familie Stroiesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Medici Familie Stroiesti: Serban Elena Draguta.

   Dr. Serban Elena Draguta furnizează servicii medicale primare către pacienţii înscrişi pe lista proprie, în baza cererii depuse conform principiului de liberă alegere, indiferent de statutul persoanei (asigurată sau neasigurată), inclusiv din alte instituţii în caz de urgenţe medico-chirurgicale, sau alte situaţii justificate din punct de vedere medical.

    

    Dr. Serban Elena Draguta desfăşoară următoarele activităţi: 

 •  activităţi profilactice şi de promovare a sănătăţii, modului sănătos de viaţă;
 •  activităţi medicale curative;
 •  activităţi medicale speciale;
 •  acivităţi organizator-metodice şi de management;
 •  activităţi de învăţământ în specialitatea de medicină de familie, inclusiv în calitate de formatori;
 •  activităţi de cercetare ştiinţifică;
 •  alte activităţi medicale în conformitate cu actele de studii de competenţă complementare;
 •  activităţi de suport;
 •  activităţi de asigurare a asistenţei farmaceutice populaţiei.

   

    In procesul de management al bolii, medicii integrează  factori fizici, psihologici, sociali, culturali si existentiali folosind cunostintele si încrederea născute din contactele repetate. Dr. Serban Elena Draguta îsi exercită rolul profesional promovînd sănătatea, preveninînd îmbolnavirea si furnizînd tratament curativ sau paliativ. Acest lucru se întîmplă fie direct, fie prin intermediul altor servicii, potrivit nevoilor de sănătate si resurselor disponibile în comunitatea pe care o servesc, asistînd pacientii  în accesul la acele servicii. Aceasta are resonsabilitatea dezvoltării si mentinerii abilitătilor lor, a echilibrului si a valorilor personale pentru îngrijirea efectivă si sigură a pacientilor.

 

Dr. Serban Elena Draguta acorda servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament.

Servicii

 • intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale, inclusiv la domiciliu;
 • servicii medicale preventive, precum: şcolarizarea populaţiei în vederea promovării modului sănătos de viaţă, realizarea programului de imunizare, depistarea activă a persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire pentru afecţiuni selecţionate conform dovezilor ştiinţifice, supravegherea medicală activă la adulţi şi copii asimptomatici cu risc normal sau ridicat, pe grupe de vârstă şi sex;
 • monitorizarea bolilor cronice, care cuprinde: supraveghere medicală activă pentru cele mai frecvente boli cronice, iniţierea şi menţinerea tratamentului de susţinere, asigurarea evaluărilor periodice clinico-instrumentale, de laborator şi consultativ-specializate;
 • servicii medicale de consultanta pentru gravide, copii, adolescenti etc.
 • planificare familială;
 • supravegherea gravidelor, lăuzelor, copiilor;
 • unele proceduri de mică chirurgie;
 • servicii medico-sociale: îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative în faza terminală, în cadrul echipei multidisciplinare, conform actelor normative în vigoare.

Galerie foto