Medici Familie Maneciu-Ungureni

Stoenescu Elena Amalia

Medici Familie Maneciu-Ungureni reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Medici Familie Maneciu-Ungureni: Stoenescu Elena Amalia.

    Dr. Stoenescu Elena Amalia furnizeaza îngrijiri de sănătate care coordonează şi integrează serviciile medicale furnizate pacienţilor de către el însuşi sau de către alţi furnizori de servicii de sănătate. Aceasta asigură accesul în sistemul sanitar pentru pacienţii săi la nivelele de competenţă cele mai adecvate nevoilor acestora. 

 

    Caracteristicile asistenţei acordate de Dr. Stoenescu Elena Amalia, medic de intreprindere, sunt următoarele:

 • constituie punctul de prim-contact în cadrul sistemului de sănătate, oferind acces nediscriminatoriu pacienţilor şi ocupându-se de toate problemele de sănătate ale acestora;
 • foloseşte eficient resursele sistemului de sănătate coordonând asistenţa medicală acordată pacienţilor; colaborează cu ceilalţi furnizori de servicii din asistenţa medicală primară şi asigură legătura cu celelalte specialităţi;
 • este orientată către individ, familie şi comunitate;
 • se bazează pe comunicarea directă medic - pacient, care conduce în timp la stabilirea unei relaţii interumane de încredere în care pacientul devine un partener responsabil al medicului pentru menţinerea/restabilirea propriei sănătăţi;
 • asigură continuitatea actului medical şi îngrijirilor determinate de nevoile pacienţilor;
 • rezolvă problemele de sănătate acute şi cronice ale pacienţilor;
 • promovează sănătatea şi starea de bine a pacienţilor prin intervenţii adecvate şi eficiente;
 • urmăreşte rezolvarea problemelor de sănătate ale comunităţii.

 

   Cabinetul de medicină de familie al Dr. Stoenescu Elena Amalia furnizează servicii medicale către pacienţii:

 • asiguraţi, înscrişi pe lista proprie sau a altor cabinete;
 • neasiguraţi

 

   Pentru a ne inscrie la CMI al Dr. Stoenescu Elena Amalia avem nevoie de urmatoarele:

 • Act identitate
 • Adeverinta de salariat sau dupa caz talon de pensie, chitanta de plata a asigurarilor de sanatate sau carnetul de somer
 • In cazul persoanelor pensionate pe caz de boala sunt necesare copii dupa prima si ultima decizie de pensionare

Servicii

 • intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale, inclusiv la domiciliu;
 • servicii medicale preventive, precum: şcolarizarea populaţiei în vederea promovării modului sănătos de viaţă, realizarea programului de imunizare, depistarea activă a persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire pentru afecţiuni selecţionate conform dovezilor ştiinţifice, supravegherea medicală activă la adulţi şi copii asimptomatici cu risc normal sau ridicat, pe grupe de vârstă şi sex;
 • monitorizarea bolilor cronice, care cuprinde: supraveghere medicală activă pentru cele mai frecvente boli cronice, iniţierea şi menţinerea tratamentului de susţinere, asigurarea evaluărilor periodice clinico-instrumentale, de laborator şi consultativ-specializate;
 • servicii medicale de consultanta pentru gravide, copii, adolescenti etc.
 • planificare familială;
 • supravegherea gravidelor, lăuzelor, copiilor;
 • unele proceduri de mică chirurgie;
 • servicii medico-sociale: îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative în faza terminală, în cadrul echipei multidisciplinare, conform actelor normative în vigoare.

Galerie foto