Medicina de familie

Medicina de familie

       medicfamilieCe trebuie sa stim despre medicina de familie?
   Asistenta medicala primara se asigura numai de catre medicul de familie, prin cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind functionarea si organizarea cabinetelor medicale, republicata, cu completarile ulterioare si prin cabinete medicale care functioneaza in structura sau in coordonarea unor unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, ca furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primara, autorizati si acreditati potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Pentru asistenta medicala stomatologica va puteti adresa oricarui medic stomatolog care functioneaza la un cabinet medical acreditat si care se afla in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate. Calitatea de asigurat trebuie demonstrata furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora.

       Daca medicul la care doriti sa va inscrieti este din alt judet decat cel in care lucrati/locuiti, atunci, pe langa cele de mai sus, va trebui: 

  • sa comunicati angajatorului dvs. sau institutiei care va plateste asigurarea de sanatate sa transmita lista nominala casei judetene de asigurari de sanatate in care se afla cabinetul medicului pe care l-ati ales; 
  • sa prezentati medicului la care va inscrieti o copie dupa ordinul de plata sau dupa un document din care sa reiasa ca plata contributiei dumneavoastra se face catre casa de asigurari din judetul respectiv. 

   Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai multi medici de aceeasi specialitate (medic de familie sau stomatolog). In caz contrar, nu veti mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevazute in Legea asigurarilor de sanatate.

     Schimbarea medicului de familie nu se poate face decat dupa cel putin 6 luni de la ultima inscriere.

      Tratamente si medicamente
  Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala se aproba prin hotarare a Guvernului. In lista se pot include numai medicamente prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman. In unele situatii, medicul de familie va poate da o trimitere catre un medic specialist care, in urma unor consultatii de specialitate, va va acorda reteta corespunzatoare sau va completa o scrisoare medicala pentru eliberarea retetei de catre medicul de familie.

      Acte necesare inscrierii la Medicul de Familie:

  • copie act identitate adulti/certificate de nastere copii;
  • adeverinta de la locul de munca (sau talonul de pensionar);
  • talonul de somer , pentru persoanele inregistrate ca someri;
  • carnet de student sau adeverinta, pentru studentii de pana la 26 ani;
  • dovada achitarii contributiei la CASMB pentru persoanele fara venit.