Medici de familie

Medici de familie

   
medici familie   Asistenţa medicală primară este asigurata de medicul de familie, un practicant de medicină generală care are o relaţie contractuală cu Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate şi activează în cadrul unei unităţi medicale autorizate şi certificate, conform prevederilor legale în vigoare.

   Pacienţii asiguraţi plătesc o contribuţie lunară la CNAS, având posibilitatea să se înscrie pe lista unui singur medic de familie. În caz contrar, îşi pierd valabilitatea toate drepturile pe care i le oferă asigurarea de sănătate a CNAS.

   Medicina de familie este specialitatea care asigură asistenţa medicală primară şi continuă şi, prin acţiuni preventive, educaţionale, terapeutice şi de recuperare, contribuie la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei şi colectivităţii, având următoarele funcţii:

 • asigurare a accesibilităţii populaţiei la asistenţa medicală
 • supraveghere a sănătăţii
 • prevenţie primară, secundară, terţiară
 • prevenţie specifică
 • promovare a sănătăţii
 • asigurare a îngrijirilor medicale curente
 • selecţionarea pacienţilor care au nevoie de asistenţă de specialitate
 • coordonare a serviciilor medicale în funcţie de nevoile concrete ale bolnavului
 • sinteza diagnostică şi terapeutică
 • supraveghere medicală continuă a individului, familiei şi a colectivităţii
 • recuperare şi reabilitare a bolnavilor
 • asigurare a îngrijirilor paliative şi terminale
 • cercetare ştiinţifică specifică

  Medicii de familie pot indeplini urmatoarele activitati:

 • Să asigure asistenţa medicală primară, preventivă şi curativă, rezolvând cat mai bine problemele de sănătate cu care sunt confruntaţi.
 • Să acorde asistenţă medicală preventivă omului sănătos, familiei şi colectivităţii.
 • Să acorde tuturor pacienţilor asistenţă medicală de prim contact, asumându-şi responsabilitatea deciziei iniţiale şi toate problemele medicale pe care le prezintă pacienţii lor şi să apeleze în timp util la ceilalţi medici specialişti. Curricula de Medicină de familie 2007 3
 • Să acorde asistenţă medicală de urgenţă adecvată tuturor cazurilor în care vor fi solicitaţi ca medici de prim contact.
 • Să asigure asistenţă medicală continuă tuturor pacienţilor lor, luând în considerare dimensiunile bio-medicale, psihologice şi socio-culturale ale fiecărui pacient.
 • Să medieze în mod corect relaţiile pacientului cu sistemul de asistenţă medicală şi să poată lucra şi echipa de asistenţă medicală.
 • Să elaboreze şi să aplice programe de măsuri preventive cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei.