Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

      CNAS
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
este principala instituţie de 
asigurări de sănătate din România.

      CNAS este o instituție publică din România, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România. Sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii și promovării populației care oferă un pachet de servicii de bază care cuprinde servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale. CNAS are în subordine casele județene de asigurări de sănătate (CJAS), Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

     La 7 septembrie 2011, guvernul a aprobat un proiect de ordonanță de urgență privind trecerea CNAS în coordonarea Ministerului Sănătății.[2]

    "Direcţiile de sănătate publică evaluază, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, iclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţă medicală a oricărei persoane din raza judeţului", se arată în regulamentul de funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    CNAS functioneaza pe baza Statutului propriu si are urmatoarele obligatii:

 1. sa asigure logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
 2. sa urmareasca colectarea si folosirea cu eficienta a fondului;
 3. sa foloseasca mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor pe care ii reprezinta;
 4. sa acopere nevoile de servicii de sanatate ale persoanelor, in limita fondurilor disponibile.

   

     Principalele atributii ale CNAS:

 1. asigura, supravegheaza si controleaza functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 2. administreaza si gestioneaza Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, impreuna cu casele de asigurari de sanatate care sunt institutii subordonate CNAS conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. aproba anual bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari de sanatate in conditiile legii si, dupa caz, cu avizul ministerelor si al institutiilor centrale cu retele – sanitare proprii, corespunzatoare unui plan de activitati, precum si obiectivele de investitii, la propunerea acestora;
 4. negociaza criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor din sistemul de asigurari sociale de sanatate, elaborate de Colegiul Medicilor din Romania;
 5. participa la licitatiile nationale organizate de Ministerul Sanatatii in vederea achizitiei de medicamente si materiale sanitare specifice pentru realizarea programelor de sanatate si incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare specifice pentru realizarea acestor programe;
 6. asigura si controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 7. asigura, monitorizeaza si controleaza modalitatea de eliberare a medicamentelor;
 8. participa la acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, care pot fi admisi sa lucreze in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
 9. acorda gratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale.

 

Sursa: cnas.ro