Adeverinta Medic Familie

Adeverinta Medic Familie

          Model adeverinta pentru medicul de familie (pentru dovedirea calitatii de asigurat)
    Mai jos se afla modelul de adeverinta tip de salariat pentru persoanele angajate în conformitate cu prevederile Ordinului CNAS nr. 903/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice referitoare stabilirii documentelor justificative pentru dobândirea statutului de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 617/2007.
    Practic, acest model de adeverinta se libereaza salariatului, care are obligatia ca in fiecare an sa o inmaneze medicului de familie.adeverinta medicala

 

    

     La ce foloseste?

    Pentru a face dovada faptului ca este asigurat, angajatul trebuie sa prrezinte o adeverinta de asigurat medicului de familie sau spitalului in care se ingerneaza. Asiguratul este obligat sa aiba adeverinta de asigurat cand isi schimba medicul de familie, sau sa si-o actualizeze in momentul cand isi schimba locul de munca.

    Aceasta adeverinta este eliberata de angajator in original si face dovada ca angajatul este asigurat in sistemul national de sanatate, acestuia i se platesc contributiile la sanatate, si se mentioneaza in ce cont se face viramentul contributiilor.

    Se mentioneaza daca are sau nu coasigurati, adica copii in intretinere. Durata de valabilitate a adeverinte este de 3 luni de la data eliberarii. Se mentioneaza deasemenea in ce cont se face plata contributiei de sanatate, sau mai exact contul Bugetului de Asigurari Sociale (BAS), si Trezoreria la care este deschis respectivul cont.

   Se mentioneaza daca asiguratul a mai beneficiat sau nu de concediu medical, pentru ca zilele de internare sunt de maxim 183 pe an, restul sunt nedecontate de catre Casa de Sanatate. Se specifica pentru ce serveste respectiva adeverinta.

   Practic, asiguratul ar trebui sa fie identificat foarte rapid prin sistemul informatic al Casei de Sanatate, dupa CNP-ul acesteia, insa in practica este bine ca asiguratul sa prezinte adeverinta de asigurat, mai ales in cazul in care se face decontarea pentru coasigurat, care deobicei sunt copii minori.